Articles Coming Soon

ZETTA Energy - Sistemele fotovoltaice off-grid nu sunt conectate la rețeaua energetică națională și funcționează doar cu acumulatori, fiind compuse din panouri fotovoltaice, invertoare off-grid, acumulatori și echipamente secundare. Energia electrică produsă de panourile fotovoltaice asigură consumul propriu și încărcarea acumulatorilor. În perioadele în care panourile fotovoltaice nu produc suficientă energie electrică să acopere consumul propriu, aceasta este consumată din acumulatori, și când energia stocată în acumulatori a ajuns la un nivel scăzut presetat, sistemul poate comanda pornirea unui generator electric pentru a prelua consumul și a încarca acumulatorii. Instalarea unui sistem fotovoltaic off-grid oferă clienților posibilitatea de a beneficia de curent electric în locații unde rețeaua națională nu are acoperire sau pentru case mobile de tip autorulote, rulote, dube convertite etc., sau pur și simplu unde nu se dorește racordarea la rețeaua națională.

Recent Articles

Stay tuned, we will come back with interesting articles pretty soon.

ZETTA Energy – Assessment, design, installation, optimization and maintenance for on-grid, hybrid and off-grid photovoltaic systems. ZETTA Energy photovoltaic systems contain photovoltaic panels, fixing systems, inverters, batteries, alternating current and direct current protection panels, wiring, etc.

Contact

Articles Coming Soon
Scroll to top